ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ សូមបងប្អូនប្រ...

សូមបងប្អូនប្រុងប្រយ័ត្ន! គណនីហ្វេសប៊ុកឈ្មោះ ស្ក្រាប់ឥសាន្ត លក់គ្រឿងសម្អាងគ្មានការទទួលស្គាល់ពីក្រសួងសុខាភិបាល

0

ភ្នំពេញ: នោថ្ងៃទី៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ ក្រសួងសុខាភិបាលបានចេញប្រកាសសេចក្តីជូនដំណឹងហាមឃាត់គណនីហ្វេសប៊ុកឈ្មោះ ស្ក្រាប់ឥសាន្ត កំពុងផ្សព្វផ្សាយលក់ផលិតផលគ្រឿងសម្អាងគ្មានលេខប្រវេទន៍ និងគ្មានការទទួលស្គាល់ពីក្រសួងសុខាភិបាល៕

មតិយោបល់