ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ អ្នករស់នៅខេត្...

អ្នករស់នៅខេត្តកំពង់ស្ពឺមានដឹងដាច់ភ្លើងប៉ុន្មានថ្ងៃ និងមានភ្លើងប្រើវិញថ្ងៃណាហើយឫនៅ?

0

កំពង់ស្ពឺ: ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ សូមមើល និងអានសេចក្ដីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

មតិយោបល់