ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ សូមបងប្អូនប្រ...

សូមបងប្អូនប្រុងប្រយ័ត្ន! គណនីហ្វេសប៊ុកឈ្មោះ «សុខសាន្ត អនឡាញ» លក់ផលិតផលបំប៉នផ្លូវភេទបុរស គ្មានការទទួលស្គាល់ពីក្រសួងសុខាភិបាល

0

ភ្នំពេញ: នៅថ្ងៃទី១៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ ក្រសួងសុខាភិបាលបានចេញប្រកាសសេចក្តីជូនដំណឹងហាមឃាត់គណនីហ្វេសប៊ុកឈ្មោះ សុខសាន្ត អនឡាញ កំពុងផ្សព្វផ្សាយលក់ផលិតផលបំប៉នផ្លូវភេទបុរសគ្មានលេខបញ្ជិកា និងគ្មានការទទួលស្គាល់ពីក្រសួងសុខាភិបាល៕

មតិយោបល់