ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ សំណង់សង់លើផ្ល...

សំណង់សង់លើផ្លូវសាធារណៈ ផ្លូវជាប់សាលារៀន នៅក្រុងព្រះសីហនុ មិនឃើញអាជ្ញាធរអើពើ

0

ព្រះសីហនុ: យោងតាមផេកប្រជាជន ខេត្តព្រះសីហនុ បានឲ្យដឹងថា សារពីប្រជាពលរដ្ឋ សូមអាជ្ញាធរ ជាពិសេសលោកចៅសង្កាត់លេខ១ ចុះពិនិត្យមើល បញ្ហាមានសំណង់ សង់លើផ្លូវសាធារណ: ផ្លូវជាប់សាលារៀន វិទ្យាល័យ ហ៊ុន សែន ឃ្លាំងលើ។

លោកចៅសង្កាត់ បានចុះធ្វើការទេ ឬក៏នៅតែសាលាសង្កាត់៕

មតិយោបល់