ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ក្នុងឱកាស់បុណ...

ក្នុងឱកាស់បុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីចិន និងវៀតណាម រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញហាមដាច់ខាតធ្វើរឿងទាំងនេះ

0

ដើម្បីជ្រាបច្បាស់ សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

មតិយោបល់