ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ អ្នកស្ទឹងត្រែ...

អ្នកស្ទឹងត្រែងសូមប្រុងប្រយ័ត្ន! នឹងមានការភ្ជាប់ចរន្តអគ្គិសនីចូលខ្សែបណ្ដាយ ហាមឡើងលើបង្គោលភ្លើង និងកាប់ដើមឈើរលំលើខ្សែបណ្ដាយ

0

ដើម្បីជ្រាបច្បាស់ សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

មតិយោបល់