ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ បើបញ្ហា ឬមានក...

បើបញ្ហា ឬមានការសង្ស័យ ទាក់ទងនឹងការចម្លងមេរោគកូរ៉ូណាវី រុសប្រភេទថ្មី សូមរាយការណ៍ភ្លាម

0

ភ្នំពេញ: យោងតាមផេក នាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លង CDC បានបង្ហោះសារអប់រំ ការបង្ការចម្លងមេរោគកូរ៉ូណាវីរុសប្រភេទថ្មី ពីនាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លង ក្រសួងសុខាភិបាល។

ពត៌មានបន្ថែម៖ ១១៥ មិនគិតថ្លៃពីគ្រប់ប្រព័ន្ធ៕

មតិយោបល់