ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ វិធានការបង្កា...

វិធានការបង្ការជំងឺរលាកទងសួតដោយវីរុសកូរ៉ូណាថ្មី (2019-nCoV) នៅតាមរោងចក្រ សហគ្រាស និងគ្រឹះស្ថាន

0

ក្រសួងការងារ និងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវ:៖ សេចក្តីណែនាំ ស្តីពីការអនុវត្តវិធានការបង្ការជំងឺរលាកទងសួតដោយវីរុសកូរ៉ូណាថ្មី (2019-nCoV) នៅតាមរោងចក្រ សហគ្រាស គ្រឹះស្ថាន សូមអានខ្លឹមសារខាងក្រោម ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់៖

មតិយោបល់