ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ រដ្ឋបាលខេត្តក...

រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង ចេញបំភ្លឺព័ត៌មាន «សង្ស័យរកឃើញជនជាតិចិន ២នាក់ មានផ្ទុកមេរោគថ្មីកូរ៉ូណា»

0

សូមអានសេចក្ដីប្រកាសខាងក្រោម៖

មតិយោបល់