ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ រដ្ឋបាលក្រុងស...

រដ្ឋបាលក្រុងសិរីសោភ័ណ បញ្ជាក់៖ មិនមានរ៉ែ នៅតំបន់ភ្នំដូងព្រះទេ ជៀសវាងគ្រោះថ្នាក់ សូមបងប្អូន កុំទៅក្បែរទីតាំងនោះទៀត

0

សូមអា​នសេចក្ដីជូនដំណឹងដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់