ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ក្ដៅៗ ព័ត៌មាន...

ក្ដៅៗ ព័ត៌មានបន្ទាន់ អ្នកផ្ទុកជំងឺកូរ៉ូណាជនជាតិចិន ពេលនេះមានសុខភាពប្រសើយហើយ ខាងក្រុមគ្រូពេទ្យនៅតែបន្តតាមដាន…

0

យោងតាមផេកនាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លង CDC បានឲ្យដឹងថា៖
ទី១/ អ្នកជំងឺមានវិជ្ជមានកូរ៉ូណាវីរុសប្រភេទថ្មី ជនជាតិអាយុ ៦០ឆ្នាំ នៅរក្សាក្នុងបន្ទប់ដោយឡែកក្នុងមន្ទីរពេទ្យ
ទី២/ អ្នកប៉ះពាល់ផ្ទាល់ ៣នាក់ជាមួយអ្នកជំងឺ យើងនៅរក្សាគាត់ក្នុងសណ្ឋគារ និងបន្តអវិជ្ជមានកូរ៉ូណាវីរុស តែយើងនៅបន្តតាមដានសុខភាពពួកគាត់រាល់ថ្ងៃរហូត ១៤ថ្ងៃ ក្រោយពេលប៉ះអ្នកជំងឺចុងក្រោយ ៕

មតិយោបល់