ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ អុញនោះ! ក្រសួ...

អុញនោះ! ក្រសួងសុខាភិបាល នឹងចាត់វិធានការ លើម្ចាស់មជ្ឈមណ្ឌលកែសម្ផស្ស និងថែរក្សាសម្ផស្ស មិនមានច្បាប់អនុញ្ញាត

0

សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

មតិយោបល់