ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ លទ្ធផលធ្វើតេស...

លទ្ធផលធ្វើតេស្ត បុរសជនជាតិហូទ្បង់ ដែលធ្វើទេសចរតាមកប៉ាល់ នៅខេត្តព្រះសីហនុ ពុំមានផ្ទុកវីរុសកូរ៉ូណាថ្មីទេ

0

សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

មតិយោបល់