ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ លទ្ធផលធ្វើតេស...

លទ្ធផលធ្វើតេស្តរកវីរុសកូរ៉ូណាលើអ្នកទេសចរណ៍តាមនាវា Westerdam បង្ហាញថា ពុំមានអ្នកផ្ទុកនោះទេ

0

សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

មតិយោបល់