ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ករណីរកឃើញជនជា...

ករណីរកឃើញជនជាតិអាមេរិកម្នាក់ មានផ្ទុកវីរុសកូរ៉ូណា ក្រសួងសុខាកម្ពុជា ស្នើឲ្យអាជ្ញាធរម៉ាទ្បេស៊ីពិនិត្យទ្បើងវិញ…

0

សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

មតិយោបល់