ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ វិធានការក្ដៅ!...

វិធានការក្ដៅ! បើសិនម្ចាស់ស្ថានីយ/ដេប៉ូ បន្តលក់តម្លៃប្រេងកឹបកេញ និងបន្លំគុណភាព ប្រឈមការផាកពិន័យ និងបិទអាជីវកម្ម..

0

ដើម្បីជ្រាបច្បាស់ សូមមើល និងអានសេចក្ដីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

មតិយោបល់