ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ចាត់វិធានការផ...

ចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ហើយ បើម្ចាស់លក់ទំនិញ (អាល់កុលក្លែងក្លាយ) មិនចូលខ្លួនដោះស្រាយ

0

ដើម្បីជ្រាបច្បាស់សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹងខាងក្រោមនេះ៖

មតិយោបល់