ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ តោះបងប្អូនបើច...

តោះបងប្អូនបើចង់ដឹងកម្ពស់ទឹកទន្លេ នៅព្រឹកនេះមានការប្រែប្រួលយ៉ាងណានោះ សូមមើលទាំងអស់គ្នា!!!

0

ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម: ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មាន និងព្យាករណ៍កម្ពស់ទឹក

មតិយោបល់