ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ មកមួយទៀតហើយ! ...

មកមួយទៀតហើយ! ព្យុះទី១៨ និងខ្យល់កន្ត្រាក់ ភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំង នៅប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខនេះ សូមបងប្អូនប្រុងប្រយ័ត្ន

0

ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម: ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

មតិយោបល់