ព័ត៌មានជាតិ

ការប្រឡងជ្រើសរើសក្របខណ្ឌមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល នៃអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ (អ.ប.ព.) ត្រូវលើកទៅពេលក្រោយ

ភ្នំពេញៈ យោងតាមផេក Anti-Corruption Unit បានជូនដំណឹងស្តីពីការលើកពេល នៃដំណើរការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសក្របខណ្ឌមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលនៃអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ (អ.ប.ព.) សម័យប្រឡង ២៦ ធ្នូ ២០២០ នៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ (RUPP) ៕

មតិយោបល់