ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ស្អែកនេះអាកាស...

ស្អែកនេះអាកាសធាតុចុះត្រជាក់សាជាថ្មី សូមបងប្អូនត្រៀមអាវក្រាស់ៗ ទុកពាក់ផង

0

ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម: ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

មតិយោបល់