ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ចុះត្រជាក់ទៀត...

ចុះត្រជាក់ទៀតហើយ! លើកនេះ ត្រជាក់ខ្លាំង ដល់ ១១អង្សា តែម្តង

0

ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម: ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

មតិយោបល់