ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ កម្រិតសម្ពាធទ...

កម្រិតសម្ពាធទាបខ្សោយជាមួយនិងការបម្រែបម្រួលនៃទិសខ្យល់ ធ្វើឲ្យមានភ្លៀង ពីផ្សែងក្រូចទៅខ្សោយ ចាប់ពីថ្ងៃស្អែកនេះ ដល់ ២មីនា

0

ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម: ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

មតិយោបល់