ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ និស្សិតជាង២០០...

និស្សិតជាង២០០នាក់ ត្រូវបានបណ្ដុះបណ្ដាល ឲ្យក្លាយជាសហគ្រិនសង្គម

0

ភ្នំពេញ: ដោយមានការសហការឧបត្ថម្ភពីសែលកាត និងការចូលរួមចំណែករបស់ Impact Hub សិស្សនិស្សិតប្រមាណជាង២០០នាក់ បានទទួលនូវវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលមួយ ដែលបង្រៀនពួកគេឲ្យក្លាយជាសហគ្រិនសង្គម ក្នុងការចូលរួមចំណែកអភិវឌ្ឍន៍ខ្លួនឯង និងបង្កើតភាពផ្លាស់ប្ដូរថ្មីក្នុងសហគមន៍របស់ពួកគេ។ វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះ ធ្វើឡើងនៅអង្គការ ប៉ាសឺរ៉ែល នុយម៉ឺរិក នាវេលាម៉ោង២រសៀល ថ្ងៃទី១៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦ ស្ថិតក្នុងខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ។

cellcard_change_maker_13-08-16_01

«Change Makers» នេះជាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមរបស់សែលកាត ដែលបង្កើតកម្មវិធីនេះឡើង ក្នុងគោលបំណងបំពាក់បំប៉នស្មារតី បង្កើនភាពជឿជាក់ដល់សិស្សនិស្សិត និងលើកទឹកចិត្តពួកគេឲ្យចេះអភិវឌ្ឍខ្លួន និងសហគមន៍ បានកាន់ប្រសើរឡើង។ វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលដោយឥតគិតថ្លៃនេះ ក៏ជួយអភិវឌ្ឍពង្រឹងភាពខ្លាំង និងជំនឿចិត្តផ្ទាល់ខ្លួនរបស់សិស្សនិស្សិតទាំងអស់ ដោយបញ្ចូលទាំងការអប់រំ អំពីសហគ្រិនភាព និងផ្ដល់នូវមធ្យោបាយផ្សេងៗ ដែលពួកគេត្រូវការ ដើម្បីក្លាយជាពលរដ្ឋដែលមានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ និងបង្កើតបាននូវឥទ្ធិពលជាវិជ្ជមានចំពោះសង្គម។ នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់តំណាងក្រុមហ៊ុនសែលកាត។

cellcard_change_maker_13-08-16_12

ស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាបណ្ដុះបណ្ដាលសហគ្រាសសង្គម អនាគតអាស៊ី លោក នឹម ឈុននី ដែលជាវាគ្មិនចំណាយពេលវេលាបង្រៀន និងផ្ដល់បទពិសោធល្អៗនារសៀលនេះ ឲ្យដឹងថា ការចំណាយពេលវេលា និងកម្លាំងកាយចិត្តចូលរួមបង្រៀននិស្សិតខ្មែរ គឺលោកចង់ឃើញនិស្សិតទាំងអស់ចេះអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងឲ្យបានប្រសើរ និងបង្កើតភាពផ្លាស់ប្ដូរថ្មី ក្នុងសហគមន៍របស់ពួកគេ។ លោកថា វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះ បានជួយតម្រង់ទិសនិស្សិតឲ្យដើរតាមទិសដៅដ៏ត្រឹមត្រូវ ដោយការបង្រៀនផ្ដោតលើប្រធានបទនានា រួមមានឧត្តមភាពផ្ទាល់ខ្លួន និងការជំរុញទឹកចិត្ត ក៏ដូចជាការចែករំលែកព័ត៌មានលម្អិត អំពីរបៀបក្លាយជាសហគ្រិនសង្គមតាមរយ:៥ជំហានងាយៗ។

cellcard_change_maker_13-08-16_14

លោក អៀន វ៉ាតសុន នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន សែលកាត បានថ្លែងថា យុវជនខ្មែរ សព្វថ្ងៃកំពុងប្រាថ្នាចង់បង្កើតភាពផ្លាស់ប្ដូរ និងការរួមចំណែកក្នុងសង្គមយ៉ាងផុសផុល ប៉ុន្តែភាគច្រើន ពួកគេមិនដឹងថា ត្រូវចាប់ផ្ដើមដោយរបៀបណាឡើយ។ លោកបន្តទៀតថា កម្មវិធី Change Makers មានបំណងផ្ដល់ជូនពួកគេនូវចំណេះដឹង និងជំនាញផ្ទាល់ ដែលពួកគេត្រូវការ ព្រមទាំងជំរុញពួកគេឲ្យឈានទៅរកទិសដៅត្រឹមត្រូវក្នុងការចូលរួមចំណែកក្នុងសង្គម ក៏ដូចជាដុសខាត់ពង្រឹងសហគមន៍របស់ខ្លួនផងដែរ៕

cellcard_change_maker_13-08-16_15 cellcard_change_maker_13-08-16_02 cellcard_change_maker_13-08-16_03 cellcard_change_maker_13-08-16_05 cellcard_change_maker_13-08-16_06 cellcard_change_maker_13-08-16_07 cellcard_change_maker_13-08-16_08 cellcard_change_maker_13-08-16_09 cellcard_change_maker_13-08-16_10 cellcard_change_maker_13-08-16_11 cellcard_change_maker_13-08-16_13 cellcard_change_maker_13-08-16_16 cellcard_change_maker_13-08-16_17 cellcard_change_maker_13-08-16_18 cellcard_change_maker_13-08-16_19 cellcard_change_maker_13-08-16_20 cellcard_change_maker_13-08-16_21 cellcard_change_maker_13-08-16_22 cellcard_change_maker_13-08-16_23 cellcard_change_maker_13-08-16_25 cellcard_change_maker_13-08-16_26 cellcard_change_maker_13-08-16_27 cellcard_change_maker_13-08-16_24 cellcard_change_maker_13-08-16_28 cellcard_change_maker_13-08-16_29 cellcard_change_maker_13-08-16_30 cellcard_change_maker_13-08-16_31 cellcard_change_maker_13-08-16_32 cellcard_change_maker_13-08-16_33 cellcard_change_maker_13-08-16_34 cellcard_change_maker_13-08-16_35 cellcard_change_maker_13-08-16_36 cellcard_change_maker_13-08-16_37 cellcard_change_maker_13-08-16_38 cellcard_change_maker_13-08-16_04

មតិយោបល់

Loading...