ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ សូមប្រុងប្រយ័...

សូមប្រុងប្រយ័ត្ន! ចំពោះខ្យល់កន្ត្រាក់ ផ្គរ រន្ទះ ភ្លៀង ចាប់ពីថ្ងៃទី៣១ដល់៦មេសា ខាងមុខនេះ

0

ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម: ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

មតិយោបល់