ព័ត៌មានជាតិ

សូមប្រុងប្រយ័ត្ន! ផ្គរ រន្ទះ និងខ្យល់កន្ត្រាក់ ចាប់ពីថ្ងៃទី១២-១៨ នឹងមានភ្លៀងធ្លាក់រាយប៉ាយ…

ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយមៈ ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

មតិយោបល់