-

កម្ពុជានឹងទទួលរងឥទិ្ធពលពីខ្យល់មូសុងនិរតីខ្លាំង The Strong Monsoon សូមអ្នកនេសាទលើផ្ទៃសមុទ្រប្រុងប្រយ័ត្ន ចំពោះភ្លៀង និងរលកខ្ពស់

ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម: ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

មតិយោបល់