-

តំបន់មួយចំនួនក្នុងប្រទេសកម្ពុជា នឹងមានភ្លៀងផ្គរ រន្ទះចាប់ពីថ្ងៃស្អែកដល់ ១៦វិច្ឆិកា…

ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយមៈ ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

មតិយោបល់