ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ក្រសួងកសិកម្ម...

ក្រសួងកសិកម្ម ប្រកាសពីការមិនយកកម្រៃសេវា ក្រៅផ្លូវការក្នុងការប្រឡងក្របខ័ណ្ឌមន្រ្តីរាជការថ្មី

0

ភ្នំពេញ: នៅថ្ងៃទី០២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦នេះ ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ បានចេញសេចក្តី ជូនដំណឹងពីភាពមិនប្រក្រតី ក្នុងដំណើរការបំពេញបែបបទចូលបម្រើការងារ នៃមន្រ្តីក្របខ័ណ្ឌថ្មី ។

ពាក់ព័ន្ធនឹងសេចក្តីជូនដំណឹងលេខ៣៩៣ កសក ចុះថ្ងៃទី ២៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦ របស់ក្រសួង ស្តីពីការប្រ​ឡងជ្រើសរើសចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខ័ណ្ឌក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ ។

ខាងក្រោមនេះជាសេចក្តីជូនដំណឹងទាំងស្រុង៖

ក្រសួងកសិកម្ម

មតិយោបល់