ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ថ្លៃស៊ុបពែរ៣៤...

ថ្លៃស៊ុបពែរ៣៤០០រៀល សាំងធម្មតា៣៣៥០រៀល និងម៉ាស៊ូត៣០៥០រៀល

0

ភ្នំពេញ: ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ចេញផ្សាយសេចក្ដីជូនដំណឹងនៅព្រឹកថ្ងៃទី១១ ខែវិច្ឆិកា មុននេះបន្តិច អំពីតម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធន: តាមស្ថានីយនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដែលត្រូវចាប់អនុវត្តពីថ្ងៃទី១១ រហូតដល់ថ្ងៃទី២១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦។

បើតាមក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម តម្លៃប្រេងឥន្ធន:លក់រាយ រួមមាន ប្រេងសាំងស៊ុបពែរ ថ្លៃ៣៤០០៛/លីត្រ ប្រេងសាំងធម្មតា ថ្លៃ៣៣៥០៛/លីត្រ និងប្រេងម៉ាស៊ូត ថ្លៃ៣០៥០៛/លីត្រ៕

14955862_628595200656733_6190834025560704364_n

មតិយោបល់