វិធីដំឡើង iOS 11.1 ជំនាន់សាកល្បងលើទូរសព្ទ iPhone

ក្រុមហ៊ុន Apple ទើបបើកឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ទូរសព្ទ iPhone ទូទៅ អាចដំឡើងប្រើប្រព័ន្ធ iOS 11.1 ជំនាន់សាកល្បងរបស់ខ្លួន ដោយពាំនាំមកជាមួយរូបភាព emoji ស្អាតៗជាច្រើន និងការកែកំហុសឆ្គងមួយចំនួនផ្សេងៗ។ ដូច្នេះ បើលោកអ្នកអន្ទសាមិនអាចរងចាំរហូតដល់ជំនាន់សម្រេចរបស់វាចេញ អាចទាញយក និងដំឡើងប្រើជាមុនបាន តាមវិធីដែល Post Tech លើកយកមកបង្ហាញខាងក្រោម។

តម្រូវការអនុវត្ត៖

  • ទូរសព្ទ iPhone ត្រូវភ្ជាប់អិុនធើណែតតាមប្រព័ន្ធ Wi-Fi
  • ទូរសព្ទ iPhone ត្រូវមាននៅសល់ថាមពលថ្មចាប់ពី ៥០% ឡើង
  • iPhone ត្រូវចាប់ពីស៊េរី 5s ឡើងទៅ

របៀបអនុវត្ត៖

  • ចូលទៅកាន់កម្មវិធី​ Safari រួចវាយអាសយដ្ឋាន apple.com រួចចុចលើប៊ូតុង Sign Up
  • បន្ទាប់មក វាយបញ្ចូលឈ្មោះ និងលេខសម្ងាត់គណនី Apple ID ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអ្នក
  • បន្ទាប់មកទៀត លោកអ្នកត្រូវចុចយល់ព្រមលើលក្ខន្តិក:របស់ Apple ដោយចុចលើប៊ូតុង Accept
  • ជាបន្ត សូមទាញរបារកម្មវិធីខាងលើមកខាងស្តាំ រួចចុចលើ Enroll Your Devices ហើយចុចលើ iOS
  • បន្ទាប់មក សូមអូសផ្ទាំងកម្មវិធីចុះមកខាងក្រោម រួចចុចលើប៊ូតុង Download Profile ហើយចុចលើ iPhone -> Install -> Install -> Restart
  • បន្ទាប់ពីទូរសព្ទបិទ/បើករួចហើយ សូមចូលទៅកាន់កម្មវិធី Settings -> General -> Software Update ហើយចុចលើ Download and Install

មតិយោបល់