ផ្ទះ ព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យា របាយការណ៍៖ Te...

របាយការណ៍៖ Telegram បានក្លាយជាបណ្ដាញទំនាក់ទំនងដ៏សំខាន់របស់ក្រុម ISIS

0

អាមេរិក៖ ក្រោយពីបណ្ដាញសង្គម Twitter ធ្វើការរឹតបន្តឹង និង​បិទចោលគណនី​របស់ក្រុមឧទ្ទាម ISIS ជាច្រើនមក នៅពេលនេះ ក្រុម ISIS បានចាប់ផ្ដើមងាកទៅចាប់យក Telegram សម្រាប់​ធ្វើ​ជា​បណ្ដាញទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនវិញម្ដង។

យោងតាមរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវថ្មី បានបង្ហាញថា ក្រុម ISIS បានចាប់ផ្ដើមប្រើ Telegram ដែល​ជា​កម្មវិធីមួយបង្កើតឡើងក្រុម Developer ជនជាតិរុស្ស៊ី តាំងពីឆ្នាំ ២០១៥ ខណ:ដែលក្រុមនេះ​យល់​ឃើញថា Twitter នឹងបិទគណនីខ្លួនចោលនៅពេលណាមួយ។

ក្រុម ISIS បានបង្កើត Channels អនាមិកជាច្រើននៅលើ Telegram ដើម្បីកៀរគរសមាជិកនៅលើ​ពិភពលោកឲ្យចូលរួមនៅក្នុង​យុទ្ធនាការរបស់ខ្លួន ព្រមទាំងប្រើដើម្បី​ទំនាក់ទំនងក្នុងការធ្វើភេរវកម្ម ព្រោះ Telegram បានធ្វើការ Encrypt ទៅលើសារ។

គិតមកដល់ពេលនេះ Twitter បានបិទគណនីជាង ២៣៥,០០០ ដែលសុទ្ធសឹងតែពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុម ISIS ហើយនៅពេលនេះ ក៏កំពុងតែបន្តធ្វើការស៊ើបអង្កេតបិទ​គណនីផ្សេងៗបន្តទៀត៕

telegram-is

មតិយោបល់