ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ អគ្គិសនីសៀមរា...

អគ្គិសនីសៀមរាប ផ្ដាច់ភ្លើង២សប្ដាហ៍ជាប់គ្នា

0

សៀមរាប: អគ្គិសនីកម្ពុជា សាខាខេត្តសៀមរាប នឹងធ្វើការផ្ដាច់ភ្លើង២សប្ដាហ៍ជាប់គ្នា ចាប់ពីថ្ងៃទី២ ដល់ថ្ងៃទី១៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦ ដើម្បីធ្វើការជួសជុល កែលម្អ និងថែទាំឧបករណ៍អគ្គិសនីក្នុងខេត្ត។ នេះបើតាមសេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់អគ្គិសនីសៀមរាប ចេញផ្សាយនាថ្ងៃទី៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦។

ការផ្ដាច់ភ្លើងរយ:ពេល២សប្ដាហ៍នេះ នឹងធ្វើឡើងទៅតាមពេលវេលា និងទីកន្លែងដូចខាងក្រោម៖

១- ថ្ងៃសុក្រ ទី២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦ ចាប់ពីម៉ោង៨ព្រឹក ដល់ម៉ោង១២ថ្ងៃត្រង់ នឹងផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនីនៅបន្ទប់ភ្លើងលេខ៣៣ ភូមិបន្ទាយចាស់ សង្កាត់ស្លក្រាម ក្រុងសៀមរាប ដើម្បីធ្វើការភ្ជាប់ចូល PMT ថ្មី ជូនអតិថិជន។

២- ថ្ងៃសៅរ៍ ទី៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦ ចាប់ពីម៉ោង៨ព្រឹក ដល់ម៉ោង១២ថ្ងៃត្រង់ នឹងផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនីនៅបន្ទប់ភ្លើងលេខ១៨ ភូមិមណ្ឌល៣ សង្កាត់ស្លក្រាម ក្រុងសៀមរាប ដើម្បីធ្វើការកាត់រំលែកបន្ទុកខ្សែ និងបន្ទុកត្រង់ស្វូរពីបន្ទប់ភ្លើងលេខ១៨ ទៅ MPT ៣៥០។

៣- ថ្ងៃសុក្រ ទី១៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦ ចាប់ពីម៉ោង៨ព្រឹក ដល់ម៉ោង១២ថ្ងៃត្រង់ នឹងផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនីនៅបន្ទប់ភ្លើងលេខ៤៧ ភូមិជន្លង់ សង្កាត់សាលាកម្រើក ក្រុងសៀមរាប ដើម្បីធ្វើការកាត់រំលែកបន្ទុកខ្សែ និងបន្ទុកត្រង់ស្វូរពីបន្ទប់ភ្លើងលេខ៤៧ ទៅ MPT ២២៦។

៤- ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦ ចាប់ពីម៉ោង៨ព្រឹក ដល់ម៉ោង១២ថ្ងៃត្រង់ នឹងផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនីនៅបន្ទប់ភ្លើងលេខ១៥១ ភូមិជន្លង់ សង្កាត់សាលាកម្រើក ក្រុងសៀមរាប ដើម្បីធ្វើការកាត់រំលែកបន្ទុកខ្សែ LV ពី MPT ១៥១ ទៅ MPT ៣៥៥៕

photo_2016-11-30_18-59-47

មតិយោបល់