ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ភ្លៀងបន្តធ្លា...

ភ្លៀងបន្តធ្លាក់នៅកម្ពុជា ចាប់ពីថ្ងៃទី២-៥ មករា

0

ភ្នំពេញ: បើតាមសេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម នៅរសៀលនេះឲ្យដឹងថា ទឹកភ្លៀងនៅតែបន្តធ្លាក់បន្តិចបន្តួច នៅតំបន់ទំនាបកណ្ដាលភាគខាងត្បូង នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ចាប់ពីថ្ងៃទី២ ដល់ថ្ងៃទី៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧។

ដោយឡែក ស្ថានភាពត្រជាក់ក៏នឹងបន្តរហូតដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦ ហើយចាប់ពីថ្ងៃទី១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ សីតុណ្ហភាពអប្បបរមានឹងចាប់ផ្ដើមកើនឡើងវិញបន្តិចម្ដងៗផងដែរ៕

មតិយោបល់

Loading...