ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ធាតុអាកាស នៅប...

ធាតុអាកាស នៅបន្តភាពត្រជាក់ខ្លាំង ស្អែក១ថ្ងៃទៀត!

0

ភ្នំពេញ: យោងតាមផេក ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បានឲ្យដឹងថា ធាតុអាកាសត្រជាក់ខ្លាំង នឹងបន្តគ្របដណ្តប់លើព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា១ថ្ងៃទៀត (ថ្ងៃទី២១ ខែធ្នូ)។

ចាប់ពីថ្ងៃទី២២-៣១ ខែធ្នូ សីតុណ្ហភាពអប្បរមាក្នុងក្របខ័ណ្ឌទូទាំងប្រទេស នឹងចាប់កើនឡើងមកនៅក្នុងរង្វង់ពី២៣-២៤ អស្សារសេ លើកលែងតែខេត្តមួយចំនួនដូចជា ខេត្តប៉ៃលិន ខេត្តព្រះវិហារ ខេត្តស្ទឹងត្រែង ខេត្តមណ្ឌលគិរី និងខេត្តរតនគិរី សីតុណ្ហភាពអប្បបរមា ស្ថិតនៅក្នុងរង្វង់ពី ១៩-២០ អង្សារសេ ៕

មតិយោបល់