ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ទឹកទន្លេនឹងឡើ...

ទឹកទន្លេនឹងឡើងរយៈពេល៣ថ្ងៃជាប់គ្នា

0

ភ្នំពេញ: តាមការព្យាករណ៍កម្ពស់ទឹកទន្លេនៅតាមបណ្ដាស្ថានីយជលសាស្ត្រទាំង៧ នឹងឡើងរហូតក្នុងរយ:ពេល៣ថ្ងៃ គិតចាប់ពីថ្ងៃទី២៨ រហូតដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦នេះ។ នេះបើតាមព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មាន និងព្យាករណ៍កម្ពស់ទឹកជំនន់ របស់ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម កាលពីថ្ងៃទី២៧ ខែមិថុនា។

បើតាមក្រសួងធនធានទឹក ទឹកទន្លេមេគង្គ ទន្លេសាប និងទន្លេបាសាក់ បាន និងកំពុងបន្តឡើងជាបន្តបន្ទាប់។ សូមមើលព័ត៌មានលម្អិតពីការព្យាករណ៍កម្ពស់ទឹកនៅផ្នែកទី២ ចាប់ពីថ្ងៃទី២៨ ដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦ នៅតាមស្ថានីយជលសាស្ត្រដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់