ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ដំណឹងល្អ! ​ពី...

ដំណឹងល្អ! ​ពីតម្លៃអត្រាថ្មី​របស់អគ្គិសនីកម្ពុជា ចំនួន១៧រាជធានី-ខេត្ត…!

0

អាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជាសូមជូនដំណឹងស្ដីពីការពិគ្រោះយោបល់សាធារណ:លើគម្រោងបន្ថយអត្រាថ្លៃលក់អគ្គិសនីក្នុងតំបន់ចែកចាយ របស់អគ្គិសនីកម្ពុជា ចំនួន ១៧ រាជធានី-ខេត្ត មាននៅរាជធានីភ្នំពេញ ខេត្តកណ្តាល ខេត្តកំពង់ស្ពឺ ខេត្តព្រះសីហនុ ខេត្តតាកែវ ខេត្តកំពត ខេត្តបាត់ដំបង ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ខេត្តសៀមរាប ខេត្តព្រៃវែង ខេត្តកំពង់ចាម ខេត្តត្បូងឃ្មុំ ខេត្តក្រចេះ ខេត្តស្ទឹងត្រែង ខេត្តព្រះវិហារ ខេត្តមណ្ឌលគីរី និងតំបន់ក្រៅទីរួមខេត្តរតនគីរី ដែលទទួលប្រភពអគ្គិសនីពីបណ្តាញជាតិ សម្រាប់ខួបនៃឆ្នាំ២០១៩ ។

ព័ត៌មានលម្អិតមានដូចក្នុងតារាងឧបសម្ព័ន្ធខាងក្រោម៖

មតិយោបល់