ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ សីតុណ្ហភាពនៅម...

សីតុណ្ហភាពនៅមណ្ឌលគិរី នាព្រឹកនេះ ត្រជាក់ខ្លាំង

0

មណ្ឌលគិរី: យោងតាមផេកក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បានឲ្យដឹងថា ស្ថានភាពសីតុណ្ហភាពនៅខេត្តមណ្ឌលគិរី នាព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃទី ០៣ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១៩ នេះ គឺស្ថិតក្នុងរង្វង់ ១៨-១៩ °C ៕

Loading...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.