ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ដំណឹងល្អ! សូម...

ដំណឹងល្អ! សូមបងប្អូនជួយ Share មន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរ-សូវៀត នឹងព្យាបាលឥតគិតថ្លៃ ដក ប៉ះ និងថត Panoramic ធ្មេញ

0

ដើម្បីជ្រាបច្បាស់ សូមមើល និងអានសេចក្ដីជូនដំណឹងដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់