ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ក្រសួងធនធានទឹ...

ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយមបានផ្សាយអំពីកម្ពស់ទឹកទន្លេ

0

ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹងដែលមានខ្លឹមសារដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់

Loading...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.