ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ដំណឹងបន្ទាន់!...

ដំណឹងបន្ទាន់! ផ្អាកចរាចរណ៍បណ្ដោះអាសន្ន លើកំណាត់ផ្លូវលេខ ១៤៩ តភ្ជាប់ពីចំណុចផ្លូវជាតិលេខ៤ ក្រុងព្រះសីហនុ

0

ដើម្បីជ្រាបច្បាស់ សូមមើល និងអានសេចក្ដីជូនដំណឹងដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់