ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ សូមជួយស៊ែរម្ន...

សូមជួយស៊ែរម្នាក់មួយផង!! សាកលវិទ្យាល័យចេនឡា ចង់ផ្ដល់អាហារូបករណ៍ដល់ពួកគាត់ទាំង ២នាក់

0

យោងតាមផេកសាកលវិទ្យាល័យចេនឡាបានឲ្យដឹងថា សាកលវិទ្យាល័យចេនឡា ចង់ផ្តល់អាហារូបករណ៍ ជូនពួកគាត់ទាំង ២នាក់នេះបន្ថែមទៀត សូមជួយផ្តល់ដំណឹងជូនគាត់ផង៕

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.