ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ដំណឹងល្អសម្រា...

ដំណឹងល្អសម្រាប់បងប្អូន! ការជិះរថយន្តក្រុងសាធារណៈដោយមិនគិតកម្រៃសេវារយៈពេល…

0

ភ្នំពេញ: សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីការធ្វើដំណើរតាមរថយន្តក្រុងសាធារណ:ដោយមិនគិតកម្រៃសេវា សូមអានខ្លឹមសារខាងក្រោម ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់៖

មតិយោបល់