ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ បុរសជនជាតិចិន...

បុរសជនជាតិចិន មានផ្ទុកជំងឺឆ្លងកូរ៉ូណា នៅក្រុងព្រះសីហនុ ពេលនេះ ជាសះស្បើយ ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីមន្ទីរពេទ្យហើយ

0

សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

មតិយោបល់