ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ដំណឹងល្អ! ខណៈ...

ដំណឹងល្អ! ខណៈនេះខ្យល់នៅរាជធានីភ្នំពេញស្ថិតក្នុងភាពល្អប្រសើរ

0

ភ្នំពេញ: នៅថ្ងៃទី១១ ខែកុម្ភះ ឆ្នាំ២០២០ សូមជូនដំណឹងអំពីស្ថានភាពគុណភាពខ្យល់រាជធានីភ្នំពេញដែលស្ថិតក្នុងភាពល្អប្រសើរ តាមរយ:ការវាស់ដោយក្រសួងបរិស្ថាន។

ដើម្បីជ្រាបច្បាស់ សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

មតិយោបល់