ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ក្ដៅៗ! ក្រសួង...

ក្ដៅៗ! ក្រសួងសុខាភិបាល នឹងចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ ចំពោះការផ្សព្វផ្សាយ ឬជនណាលក់ ឧបករណ៍ធ្វើតេស្តរហ័សរកវីរុសកូវីដ ១៩

0

សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

មតិយោបល់