-

តោះៗ បងប្អូន មកមើលស្ថានភាពទឹកតាមដងស្ទឹងព្រែកត្នោត នៅព្រឹកនេះ!…

ក្រសួងធនធានទឹក: យោងតាមផេក ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បានឲ្យដឹងថា គិតមកដល់ព្រឹកថ្ងៃ១២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ ស្ថានភាពទឹកតាមដងស្ទឹងព្រែកត្នោត មានដូចខាងក្រោម ៖
១-កម្ពស់ទឹក
-នៅលើសំណង់បង្ហៀរកម្ពស់ទឹក ៥,៦៣ហូរលើបង្ហៀរ០,៨៣ម៉ែត្រ កើនជាងម្សិលមិញ០,២២
-ផ្នែកខាងក្រោយ សំណង់៨,៣៥ម៉ែត្រ ធៀបពីម្សិលមិញ កើន ០,២៥ម៉ែត្រ
-នៅតាមដងស្ទឹង វត្តក្តុលទឹកកើន០,៣ម៉ែត្រ
២-សកម្មភាពការងារ
-ចុះតាមដានសភាពទឹកតាមដងស្ទឹង
-ដឹកដីចាក់ត្រង់ចំណុចដែលមានរូងនាគ
-ទីតាំងគ្រឿងចក្រឈរជើង៤ទីតាំង
-រៀបបាវខ្សាច់នៅជិតវត្តចម្ការខ្សាច់បន្ត
៣-ល្ងាចនេះទឹកអាចងើបឡើងបន្តិចដោយសារទ្វារទឹកនៅរលាំងជ្រៃបើកបន្ថែម ៕

មតិយោបល់