ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ សូមប្រុងប្រយ័...

សូមប្រុងប្រយ័ត្ន! ព្យុះទី១៩ ឈ្មោះ ហ្គោនី (GONI) ចាប់ពីថ្ងៃទី៤-១០ ខែវិច្ឆិកា

0

ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម: ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

មតិយោបល់