ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ នៅសល់តែ ៤ថ្ងៃ...

នៅសល់តែ ៤ថ្ងៃទៀត អាកាសធាតុចុះត្រជាក់ដល់ ១២អង្សាសេ លាយឡំនិងខ្យល់ខ្លាំងផងដែរ

0

ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម: ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

មតិយោបល់