ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ សូមប្រុងប្រយ័...

សូមប្រុងប្រយ័ត្ន! ចាប់ពីថ្ងៃទី១០ដល់១៦កុម្ភៈ កម្ពុជាទទួលឥទ្ធិពលពីខ្យល់ត្រជាក់ ក្ដៅវិលវល់ និងមានភ្លៀងធ្លាក់ផងដែរ

0

ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម: ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

មតិយោបល់